NASLOVNICA O ZAKLADI DOKUMENTI NATJEČAJI KONTAKT

Najvažniji rezultat svakog obrazovanja je upoznavanje samog sebe.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Prijave na natječaj od 25.08.2021. do 15.09.2021.

DOKUMENTI

Rezultati natječaja ZAKLADE BORNA PETROVIĆ za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

DETALJI NATJEČAJA

Zaklada Borna Petrović, Petra Hektorovića 36a, 20 000 Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu sa Zakonom o zakladama  („Narodne novine“ broj 106/18), i Statutom Zaklade, člankom 19. raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Članak 1.

Zaklada će dodijeliti 30 stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022. u iznosu od 800,00 kuna mjesečno i to u trajanju od 10 mjeseci, počevši od rujna 2021. godine do (zaključno) lipnja 2022. godine.

Članak 2.

Na Natječaju za stipendiranje za školsku godinu 2021./2022. u obzir će se uzeti prijave učenika i studenata koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. Imaju hrvatsko državljanstvo

 2. Da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 4,0 ili više

 3. Da nisu stariji od 25 godina

 4. Da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred škole ili godinu studija

 5. Da su u potrebi za dodjelu stipendije zbog težih materijalnih, zdravstvenih ili socijalnih prilika, sukladno članku 4. Statuta Zaklade

Članak 3.

Valjana prijava na Natječaj moguća je isključivo uz cjelokupnu traženu natječajnu dokumentaciju.

U prijavi je potrebno navesti:

1. ime i prezime

2. OIB

3. adresu prebivališta odnosno boravišta

4. e-mail adresu

5. IBAN

 

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

1. Preslika domovnice

2. Potvrda o upisu u školsku/akademsku godinu 2021./2022.

3. Prijepis ocjena iz dosadašnjeg školovanja/studiranja (izdaje škola ili fakultet)

4. Motivacijsko pismo i životopis s razlozima za dodjelu stipendije

5. Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

6. Izjava o suglasnosti za objavu rezultata natječaja na web stranicama Zaklade

7. Izjava o neprimanju neke druge stipendije

8. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana domaćinstva.

Članak 4.

Prijave na natječaj potrebno je poslati putem elektroničke pošte na e-mail: info@zakladabornapetrovic.hr. Prijave se zaprimaju zaključno do 15.09.2021. godine, a podnose se na hrvatskom jeziku. Prijave poslane nakon navedenog datuma ili drugim načinom osim navedenog, te nepotpuni zahtjevi za stipendiranje neće se razmatrati. Kandidati čiji se zahtjevi sukladno uvjetima iz natječaja uzmu u razmatranje, biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 15 radnih dana nakon dana zaključivanja natječaja.

Članak 5.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Natječaja, Upravno vijeće Zaklade će razmotriti i molbe kandidata koji imaju i niži prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju odnosno studiranju.

Članak 6.

Sa kandidatima kojima Zaklada dodijeli stipendije sukladno provedenom natječaju i Statutu Zaklade, potpisati će se ugovor o dodjeli stipendije, a novčani iznos stipendije isplaćivati će se u korist studenta na račun kandidata kod poslovne banke kandidata.

 

U Dubrovniku, 25.08.2021.godine

upravitelj Zaklade Željko Petrović

PREUZIMANJE IZJAVA ZA NATJEČAJ

Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka te za objavu podataka o rezultatima natječaja na web stranicama Zaklade Borna Petrović
Izjava o neprimanju druge stipendije

Copyright © Zaklada Borna Petrović - Dubrovnik